OFERTA

Duży eksporter win z Polski poszukuje osoby chętne do współpracy na terenie Litwy i s±siednich krajów.

Oferty współpracy kierować na adres redakcji "NCz".

Nasz Czas 6/2003 (595)