Fundacja "Zbiory Wileńskie" -
"Vilniaus Klodai" zaprasza do współpracy

Jak już informowaliśmy w styczniu br. została zarejestrowana Fundacja - "Vilniaus Klodai" - "Zbiory Wileńskie", głównym celem działalności której jest zbiór, badanie i publikowanie historycznych, etnograficznych i innych materiałów, tworzenie zbiorów muzealnych i archiwalnych, kompletowanie wspomnień i dokumentów, dotyczących życia, działalności i losów ludności polskiej, wspieranie działań, skierowanych na ochronę, renowację i zachowanie pamiątek kultury, historii i architektury.

Tymczasową siedzibą Fundacji jest redakcja "Naszego Czasu",
2001 Wilno, ul. Didzioji 40, tel/fax 212-33-88,
e-mail: nasz-czas@mail.lt

Fundacja zaprasza do współpracy uznając, że los każdego Polaka, związanego z Ziemią Wileńską, zawarty w dokumentach, zdjęciach, wspomnienia i innych dowodach stanowi historyczną wartość, godną przekazania następnym pokoleniom i przyszłym badaczom naszej historii.

Nasz Czas 6/2003 (595)