Budujący przykład dorobku opartego
na inicjatywie i zaangażowaniu

Dyrektor Muzeum im. Kazimierza Puławskiego Anna Kornatek przybyła do Wilna po raz pierwszy. W ciągu jednego niezwykle intensywnego dnia pobytu zdołała zwiedzić najciekawsze zabytki Wilna, odbyć spotkanie w Związku Malarzy Litwy, jak również ustalić terminy i tryb zorganizowania w Muzeum w marcu br. wystawy, poświęconej dorobkowi gościnnego gospodarza - zasłużonego pedagoga, malarza prof. Broniusa Grušasa.

Będzie to praktycznie pierwsza tego rodzaju wystawa litewskiego malarza w Muzeum, chociaż wcześniej tam już przebrzmiało to imię w postaci ilustracji do wystawy literackiej eksponowanej przez byłego studenta Broniusa Grušasa, znanego malarza Stasysa Eidrigevičiusa, obecnie mieszkającego w Polsce.

Muzeum im. Kazimierza Puławskiego, znajduje się w m. Warka pomiędzy Warszawą i Radomiem w majątku jednego z najbardziej wybitnych przywódców Konfederacji Barskiej, który walczył również na Litwie, bronił Jasnej Góry, późniejszego bohatera Stanów Zjednoczonych, ulubionego dowódcy Jerzego Waszyngtona, generała brygady i "ojca kawalerii amerykańskiej".

W związku z tą najbardziej znaczącą częścią życiorysu Kazimierza Puławskiego, który w roku 1779 zginął w walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych, i na którego cześć co roku 11 października w wielu miastach USA, a szczególnie w Nowym Jorku odbywają się wielotysięczne parady Puławskiego, szczególnym dorobkiem Muzeum jest problematyka polskiej emigracji w Stanach Zjednoczonych - udział Polaków w życiu politycznym, społecznym i kulturalnym. A więc jest tu również obecny Kościuszko, Paderewski, Modrzejewska, Niemcewicz i cała galeria innych wielkich Polaków, którzy mają zasługi dla Amerykanów. Muzeum podjęło się również upowszechniania osiągnięć Polski w Ameryce i na świecie, organizując cały szereg wystaw jak np. - "Wkład misjonarzy polskich do nauki światowej", "Polscy badacze Ameryki Łacińskiej", "Udział Polaków w wojskowości amerykańskiej", "Polscy artyści na scenach amerykańskich", "Czesław Miłosz w piętnastą rocznicę przyznania nagrody Nobla" itd, ubogacając także muzealne wystawy o wybitne osobistości, przyjazne Polsce. Stąd też właśnie wizyta w niezwykle serdecznym i gościnnym domu Broniusa Grušasa.

Muzeum jest również wydawcą miesięcznika "Echo Warki", gdzie podobnie jak i na łamach "NCz" współczesność i historia znajdują się obok, wzajemnie się uzupełniając, w myśl przysłowia, że bez przeszłości nie ma przyszłości.

Ostatnio pracowników Muzeum i jego przyjaciół absorbuje temat niezwykły - czy Kazimierz Puławski, jak dotychczas powszechnie było znane, został pochowany w morzu, czy też jego szczątki spoczywają jednak na lądzie w Savannah w USA. Trwają więc poszukiwania najbliższych bezpośrednich potomków bohatera, aby na podstawie dzisiejszych osiągnięć nauki potwierdzić bądź zaprzeczyć po ponad dwustu latach, że szczątki K. Puławskiego spoczywają w krypcie pod pomnikiem wystawionym na Jego cześć.

Szeroka działalność Muzeum ściąga tu również grupy polonijne z całego świata, a ze Stanów Zjednoczonych w szczególności.

Rozważając myśli i plany dyrektor Anny Kornatek oraz zastanawiając się nad ogromem działalności Muzeum, aż się prosi samym sobie zadać pytanie - dlaczego w Wilnie nie jest dotychczas systemowo zbierana informacja pod hasłem dla przykładu - Wilnianie dla cywilizacji świata?

Chętnym nawiązania współpracy z Muzeum im. Kazimierza Puławskiego podajemy adres: 05-660 Warka, ul. K. Puławskiego 24, tel./fax (048) 6672267, e-mail: muzeum@warka.pl

Ryszard Maciejkianiec

Na zdjęciu:
W pracowni malarza z lewa na prawo - Bronius Grušas, Anna Kornatek oraz Wojciech Malinowski, sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polska - Litwa - inicjator spotkania.
Fot. Bronisawa Kondratowicz

Nasz Czas 6/2003 (595)